Еко

От старото към новото с усмивка

Забелязвате ли някаква характерна особеност напоследък в хората? Защото ние донякъде я забелязваме. И тя се изразява в това, че все по-голяма част от нас се пристрастяват към новото. И за преминем все пак напред постепенно трябва да се освободим от натрупаното старо.

Разсъждайвайки в тази посока и мислейки за преобразяването на дома ни, градината ни, дори и гардероба, се достига и до въпроса за рециклирането.

Но това е една от последните ни задачи. Като първа такава, трябва да  поставим редуцирането на потреблението си. За целта трябва да започнем с лесно постижими цели като: да преосмислим покупателната си активност; да избягваме използването на материали, които имат неблагоприятно въздействие върху околната среда. Може, например, да започнем да купуваме бутилки с минерална вода, които са за многократна употреба.

Втората ни задача е за повторната употреба на материалите, с които сме се снабдили. И тук за да внесете идеята за промяната, просто трябва да развихрите творческите си способности и да се забавлявате. Направете от старите буркани и бутилки различни вази. Предайте на някоя благотворителна организация старите си дрехи, книги и DVD-та за благотворителност.

И ето че дойде времето и реда на рециклирането. За целта: отделете стъклото и стъклените опаковки и ги изхвърлете в зеления контейнер. Същото и направете и с пластмасата, като я оставите в предназначения за това жълт контейнер. Но не забравяйте да смачкате възможно най-добре пластмасовите отпадъци, тъй като те са с голям обем и бързо запълват съдовете за разделно събиране. И да не забравите хартиените опаковки, които не сте успяли да превърнете в украса за детската стая, хола или спалнята. Всички тях прехвърлете, отново хубаво нагънати, в синия контейнер.

И тъй като преминаваме ежедневно с различни крачки от старото към новото, предполагаме се замислихте за влиянието, което оказваме с тези  малки наши действия върху околната среда. Именно малките промени всеки ден, за които всички ние отговоряме, ще допринесат за повече усмивки у всеки от нас и за една чиста околна среда.

Подобни публикации

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.