Без категория, Еко, Празнични, Природа

22 март – Световен ден на водата

Световният ден на водата – 22 март се отбелязва официално от 1993 г. по предложение на Конференцията за околната среда и развитието. Официалното отбелязване на този ден всяка година има за цел да насочва вниманието към изключително голямото значение на водата. Тази година  темата е :  „Природа за водата“ – търсене на природосъобразни решения за предизвикателствата, свързани с водата, с които се сблъскваме през 21-ви век.

Водата е жизненоважен фактор за съществуването на всеки жив организъм на Земята. Съществуването на организмите на планетата е невъзможен без нея.

В последните десетилетия поради всеобщото замърсяване на Планетата нараства и нуждата за опазване на чистотата на водата. Прекомерната употреба на еднократни пластмасови изделия е довела до повсеместно замърсяване на водоемите, моретата и океаните по цял свят с пластмаса – т.нар. „пластмасов смог“. Тези частици във водните басейни навлизат в хранителната верига на морските животни и заплашват не само тях, но и здравето на хората, които след това ги консумират.

Въпреки подобряването и улесняването на достъпа до чиста питейна вода някои учени предполагат, че до 2025 година повече от половината от населението в света ще бъде предразположено към заболявания поради недостига на вода – положение, станало известно като водна криза. Днес 2,1 милиарда души живеят без безопасна питейна вода у дома, засягащи тяхното здраве, образование и поминък, близо 1,9 милиарда души живеят в райони без достъп до вода и 780 милиона души нямат достъп до чиста питейна  вода.

За това всеки от нас трябва сериозно да се замисли и да насочи вниманието си върху важността за опазване и защита на водните ресурси, което води до отговорно отношение и употреба на отпадъците, които ежедневно използва в бита си, защото ресурсите на Земята са ограничени.

 

Информацията е от ЮНЕСКО (2018) Доклад за световното развитие на водите на ООН 2018: Натурални решения за вода