Без категория, Еко, Празнични, Природа, Световен ден на околната среда! 2020 с фокус върху БИОРАЗНООБРАЗИЕТО!

5 юни, Световен ден на околната среда

Храната, която ядем, въздухът, който дишаме, водата, която пием, и климатът, който дава живот на планетата ни, са дар от природата.
В тези изключителни моменти, в които природата ни изпраща съобщение: Грижата за теб е грижа за Природата!
Време е да се събудиш! Обърни и внимание!

Време е за рестарт за по-добро бъдеще за хората и планетата.
Този Световен ден на околната среда призовава хората да обърнат внимание, Време е за Природата!

#ForNature

На този Световен ден на околната среда научете как всички живи същества на Земята са свързани в мрежата на живота и как можем да действаме #ForNature

Световният ден за околната среда 2020 г. призовава за спешни действия за защита на биологичното разнообразие.

Биоразнообразието описва разнообразието на живота на Земята. Той обхваща 8-те милиона вида на планетата – от растения и животни до гъби и бактерии; екосистемите, които ги приютяват; и генетичното разнообразие сред тях. Биоразнообразието може да се разглежда като сложна мрежа, в която всяка част е взаимозависима. Когато един компонент бъде променен или премахнат, цялата система е засегната и това може да доведе до положителни или отрицателни последици.

ГРИЖАТА НА ПРИРОДАТА

Природата отговаря на някои от най-належащите предизвикателства, с които се сблъскват хората днес. Осигурява ни кислород, пречиства водата, която пием, осигурява плодородна почва и произвежда разнообразието от храни, от които се нуждаем, за да останем здрави и да устоим на болести. Дава възможност на медицинските изследователи да разберат физиологията на човека и предлага вещество за разработване на лекарства. Тя е основата на повечето индустрии и поминък. Той дори помага за смекчаване на въздействието на изменението на климата, като съхранява въглерод и регулира местните валежи. Животът на земята не би бил възможен без природни услуги. Това е най-голямото ни общо благо.

НУЖДИТЕ НА ХОРАТА

С нарастващите ни искания хората изтласкаха природата отвъд нейната граница. През последните 50 години човешката популация се е удвоила; световната икономика почти се утрои, а световната търговия се увеличи с около десет пъти. Ще са необходими 1,6 Земя, за да се отговори на изискванията, които хората отправят към природата всяка година.

Появата на COVID-19 подчерта факта, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме системата, която поддържа човешкия живот. Като разстроим деликатния баланс на природата, ние създадохме идеални условия за разпространение на патогени, включително коронавируси.

Ние сме тясно свързани с природата. Ако не се грижим за природата, не можем да се грижим за себе си.

ВРЕМЕ ЗА ПРИРОДА

След решенията, взети от държавите-членки на ООН в Конвенцията за биологичното биоразнообразие, ЮНЕП и нейните партньори започват Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.), глобална инициатива за възстановяване на отношенията между хората и природата. ЮНЕП работи и със световните лидери, за да разработи нова и амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие след 2020 г., за да реализира Визията от 2050 г. да живееш в хармония с природата.

Съжителството в хармония с природата може да бъде постигнато само ако обърнем отрицателното въздействие на загубата на биологично разнообразие и продължим пълното изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Честванията на Световния ден на околната среда ще помогнат за изграждането на инерция и обединението на световната общност в действия за положителна промяна.

Заедно можем да действаме #ForNature

Share

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.