Празнични

Екология означава да обичаш Земята

sun-rays-511029_640Днес, 22 април, честваме Световният ден на Земята. За първи път той се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Днес в много държави по света, в големи и малки населени места, хора от различни раси и религии празнуват празника на общия ни дом – планетата Земя. Целта е една – да се повиши гражданското и екологичното съзнание на хората, че ние самите трябва да опазваме околната си среда. Политиците трябва да въвеждат здрави закони в тази област, а всички останали да ги спазваме.

Днес най-големите екологични проблеми в целия свят са свързани със замърсяването на въздуха, почвата и водите от все по-разрастващата се индустрия, селско стопанство и транспорт. Предизвикателствата са свързани с популяризиране еконавиците и практиките в ежедневието, като: намаляване на отпадъците, разделното им събиране и рециклирането им. Благодарение на науката все повече навлизат в бита и промишлеността енергоспестяващи технологии като лед осветление, хибридните коли, соларните панели, използването на силата на вятъра, изграждането на различни системи за съхранение на дъждовната вода и използването й за напояване.

Приносът на ЕКОПАК в това отношение е видим от години – това, което виждаме най-често са трицветните контейнери за разделно събиране на отпадъци, но организацията провежда традиционни различни кампании в областта на екообразованието за деца и възрастни – в партньорство с други организации и самостоятелно. Това са: Книги за смет , Да изчистим България за един ден , Играта „Екогерой„, Конкурс за стихотворение на еко тема , Еко празници за деца в София и в други градове на страната.

Да си пожелаем все повече хора да правят повече екостъпки във всекидневието си, за да бъде планетата ни чиста, здрава и красива!

От екипа на ЕКОПАК

Подобни публикации

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.