Хартията е един от най-масово използваните материали във всеки отрасъл на живота. Предлага се под различни форми и цветове, използва се за различни цели в бита, в промишлеността и т.н. Масовото й използване обаче създава и доста проблеми с осигуряването на достатъчно суровина за нейното производство. От създаването й до днес използвани суровини за производство на хартия са били памук, слама, отпадъци от захарна тръстика, лен, бамбук, коноп и т.н., но за добиването на целулозата най-често използваният материал е дървесната маса.

Във всеки дом изобилства от хартиени и картонени отпадъци – от вестници, през всякакви хартиени опаковки до кутии за обувки, кашони и др. Тяхното място е в сините контейнери. Знаете – ако те са силно замърсени, е добре да се почистят. Тук влизат всички вестници и списания; празни кутии от сокове и мляко; кашони и други хартиени и картонени опаковки; картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.; хартиени торбички и чували – списъкът е безкраен.

Имайте предвид, че не бива да хвърляме в сините контейнери следните отпадъци: битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки); силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица); хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа); всякакви други отпадъци, които не са хартиени. За ваше улеснение и за да спестите място, е добре да намачкате обемните хартиени отпадъци.

Важно е да се знае, че хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста. Ако попаднат при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, тя няма да бъде рециклирана и всички усилия ще бъдат напразни.

Ето и малко любопитни факти:

  • Всеки тон рециклирана хартия спасява от изсичане 13 дървета.
  • 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода.
  • Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия.
  • 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

За разлика от другите рециклируеми материали, хартията не може да се рециклира безброй пъти. Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада. Рано или късно, целулозните влакната стават твърде слаби или къси, за да бъдат използвани. Ето защо при производството на нови хартиени продукти новите дървесни влакна се смесват с рециклирана хартия. Повечето кашони са смес от 50% нови и 50% рециклирани влакна.