Развитието на кръговата икономика в Европа може да разкрие инвестиционни възможности на стойност 320 млрд. евро, според най-новия доклад „Постигане на „растеж отвътре“ на Фондация „Елън Макартър“. Светът се променя мнoго бързо и инвестирането в конвенционални активи крие известни рискове. Преходът към кръгова икономика ще намали тези рискове, като същевременно ще доведе до икономически ръст със значителни социални и екологични ползи. И бизнесът, и правителствата трябва да се възползват от тези възможности, за да изградят своите конкурентни предимства.

„Доразвивайки анализа ни от доклада „Постигане на „растеж отвътре“ от 2015 г., който покaза, че ползите от кръговата икономика за Европа могат да достигнат 0,9 трилиона евро до 2030 г., най-новият доклад очертава първите стъпки, които бизнесът и правителствата трябва да предприемат, за да реализират тези ползи. С нарастване на предизвикателствата, с които се сблъсква сегашният линеен модел на развитие, Европа може да започне да се възползва от новите възможности за иновации, растеж и гъвкавост, постепенно освободени от ограниченията на ресурсите“, отбелязва Елън Макартър, основател на Фондация „Елън Макартър“.

Докладът се фокусира върху три сектора – мобилност, храни и строителство, които поемат 60% от разходите на домакинствата в Европа и 80% от използваните ресурси.  Той определя десет „горещи точки“ за инвестиране, които до 2025 г. ще предизвикат ръст във ВБП от 7%, ще намалят употребата на суровини с 10% и ще доведат до въглеродни емисии, които на годишна база са със 17% по-ниски в сравнение със сегашните нива. С помощта на дигиталните технологии тези „горещи точки“ имат потенциал за бурно развитие и привличане на значителни инвестиции.

Мобилност (135 млрд. евро инвестиции): интегрирани системи за обществен транспорт със споделени прeвозни средства; проектиране и производство на автомобили с нулеви емисии и компоненти, които могат да се използват многократно; мащабно преработване на авточасти.
Храни (70 млрд. евро инвестиции): преминаване към земеделски практики, които регенерират почвата и екосистемите; извличане на хранителни вещества и енергия от отпадъци; разрастване на градското земеделие на закрито; разработване на нови източници на протеини.
Строителство (115 млрд. евро инвестиции): проектиране и изграждане на многоцелеви, модулни, енергийно положителни сгради от трайни, нетоксични материали; повишаване на повторното използване на строителни материали; интегриране на принципите на кръговата икономика в дизайна и развитието на градската среда.
Развитието в тези области е в съответствие с дългосрочната стратегиа на ЕС за кръгова икономика и може да бъде задвижено и с по-скромни усилия на европейско, национално, регионално и дори градско ниво. Подобно усилие включва създаване на рамка, която задава ясна посока, премахване на бариери и поощряване на сътрудничеството и иновациите и насочване на инвестициите, обществените поръчки и субсидиите към набелязаните приоритетни цели.

Подобен преход в рамките на ЕС ще има въздействие далеч извън неговите граници и може да създаде световни стандарти за продуктов дизайн и избор на материали, поставяйки Европа в челните редици на индустриалните иновации в глобален мащаб.