Празнични

Денят на околната среда ни напомня: „Консумирай с мярка!“

okolna-sredaНа 5 юни отбелязваме международния Ден на околната среда. Посланието тази година е „Седем милиарда мечти. Една планета. Консумирай с мярка„. Фокусът на събитията по цял свят ще бъде върху отговорното потребление и устойчивия начин на живот.

Човечеството от десетилетия потребява много повече природни ресурси, отколкото може да получи от планетата ни на устойчива основа. Много екосистеми са близо до критичната граница на разрушение.

Целта на устойчивото развитие е да се повиши качеството на живот на всички хора, без да се влоши състоянието на околната среда и без това да попречи на възможността бъдещите поколения също да ползват ресурсите на Земята.

Как да стане това? Можем да го направим, ако:
– променим модела си на потребление така, че за производството на стоки да се използва по-малко енергийни, водни и други ресурси;
– потребяваме стоки разумно и спрем да изхвърляме толкова много продукти – хранителни и нехранителни;
– изхвърляме разделно отпадъците, да рециклираме и да използваме повторно.

Време е човечеството да се промени – всеки човек да промени навиците си, а политиците да променят законите. Да се замислим за екологичните последствия от нашите действия, които рефлектират в климатичните промени и в локален план – в силно замърсения въздух на мегаполисите.

Сега човечеството се държи като наемател на Земята, време е да поеме ролята на грижовен стопанин.

История:
Празникът е поставен от ООН през 1972 г. на Стокхолмската конференция по проблемите на околната среда. Идеята на този ден е да мотивира всеки човек на планетата ни да пожелае да участва в опазването на околната среда. Да се припомни на политиците и компаниите, че основните движещи сили на промяната в природозащитните действия и политики зависят също и от тях.

От екипа на ЕКОПАК

 

 

Подобни публикации

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.