Еко

Pay-per-lux – продаване на осветление като услуга

Pay-per-lux – продаване на осветление като услуга

Много бизнес модели, появили се напоследък, се базират на съвместното използване под формата на услуги на свръхпредлаганетов много индустрии. Например AirBnB и RelayRides се възползват от излишъка при жилищното пространство и при автомобилите. Подобен е и проектът на Philips и арх. Томас Рау, който стъпва на свръхкапацитета при осветлението и продава светлината като услуга.

В основата на концепцията за икономиката  на употребата, разработена от Уолтър Стахел, която е пряко свързана и с тази на кръговата икономика, е продаването по-скоро на услуги, отколкото на продукти. По този начин производителите имат по-голям контрол върху своите продукти и вложената в тях енергия и материали. Това им позволява по-лесно да ги поддържат, ремонтират и възстановяват. За клиентите също има полза – те плащат само за услугата, от която се нуждаят, и в много от случаите получават и по-добро обслужване, тъй както производителят има по-голям интерес да предоставя продукт с по-дълг живот и по-високо качество.

Когато арх. Томас Рау започва да оборудва амстердамския офис на RAUArchitects, той решава да приложи принципите на икономиката  на употребата. По отношение на осветлението той решава да не купува скъпа осветителна инфраструктура, която един ден ще трябва да замени и изхвърли, а вместо за това, да плаща за осветление, като услуга и то за толкова, за колкото му е необходимо. Така RAU Architects и Philips се заемат да разработят система, която функционира на базата на този нов тип мислене.

„Казах на Philips, вижте, за моите помещения ми трябват толкова и толкова часа осветление на година. Вие си преценете какви лампи, колко електричество и какво друго ви трябва. Аз не искам да имам нищо общо с това. Продуктът не ме интересува, интересува ме употребата му. Искам да купувам светлина, нищо друго.“ спомня си Томас Рау.

Philips предлагат проект, в който максимално се използва естествената светлина на сградата, което позволява минимална употреба на материали и енергия. LED осветлението се контролира от мрежа от сензори за усилване или намаляване на яркостта, според дневната светлина в помещенията, с което допълнително се оптимизира разходът на енергия.

Крайният резултат е една интелигентна осветителна система, направена според нуждите на клиента и спецификата на помещенията, на приемлива за него цена. Като преминава от еднократна покупка към модел Payperlux, клиентът получава и поддръжка, както и опцията при желание да променя и развива системата или части от нея.

Вдъхновен от успеха на този първи Pay per Lux проект, Томас Рау създава Turntoo – платформа за управление на ресурси и посредничество между производители, доставчици и крайни потребители, която третира продуктите именно като източник на ресурси. От своя страна Philips, осъзнали потенциала на предлагането на пазара на употребата на даден продукт, вместо на самия него, доразвиват модела и започват да го прилагат в своята работа с клиенти.

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.