Еко, Природа

Пластмасата убива морските обитатели, а чрез тях застрашава и човека

Над 70 % от Земята е покрита от океани и морета, а  морските води се превърнаха в едно от  местата, където могат да се намерят големи количества отпадъци. Пластмасите, и по-специално опаковките и пликове за еднократна употреба, са най-разпространеният вид замърсители, срещани в морската околна среда. По-голямата част от отпадъците в моретата се генерира от дейностите на човека на сушата. А пластмасата, попаднала в природата се разгражда стотици години. Слънчевата светлина, солената вода и вълните раздробяват пластмасовите предмети на все по-малки късчета, а тези малки парченца биват погълнати от морските обитатели и по този начин се превръщат в заплаха не само за здравето и съществуването на морските екосистеми, но и за населението.

Грийнпийс Филипините наскоро публикува снимка на „Гигантският мъртъв кит“ с призив да помислим над замърсяването, за да се справим с един от най-сериозните проблеми в света: замърсяването с пластмаси. В опит да мотивира обществеността да обмисли въздействието на този пластмасов боклук върху нашата планета и да илюстрира защо е необходимо да рециклираме, Greenpeace Philippines са създали това мощно визуално и глобално послание за пластичното замърсяване с гигантска инсталация „Dead Whale“. Репликатът от дълги 50 фута китове е създаден изцяло от пластмасови отпадъци и е бил „брутален“, изложен близо до бреговата линия в залива Манила.

Прекомерната употреба на еднократни пластмасови изделия от всеки един от нас, не изхвърлянето им в предназначените за това цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки е довело до сериозно повсеместно замърсяване на водоемите, моретата и океаните по цял свят с пластмаса и така всички ние сме създали т.нар. „пластмасов смог“. Ние не сме наследили Земята от предците си, а сме я взели назаем от бъдещото поколение. А това ли искаме за децата си?

 

Снимка: http://expand-your-consciousness.com