Еко

RE 100: Най-влиятелните компании в света с ангажимент за 100 % възобновяема енергия

RE100 е глобална инициатива на най-големите компании в света за използване на електроенергия, добита 100% от възобновяеми източници. Официално обявена на годишната Среща за климата на ООН в Ню Йорк през септември 2014 г., днес членовете й са вече 55 компании от всички бизнес сектори от цял свят.
Частният сектор консумира половината електричество в света. Пренасочването му към възобновяеми източници ще преобрази световния енергиен пазар и ще ускори прехода му към нисковъглеродна икономика.
Ако само тези 55 компании ползват 100% електроенергия от възобновяеми източници, тя би възлезнала на 90,1TWh. Това е около 0,5% от електричеството в света и спокойно би могло да захрани Хонг Конг и Сингапур взети заедно. Така всяка година ще бъдат спестявани 56Mt CO2, толкова, колкото са емисиите на Мароко.
Ако към инициативата се присъединят 1000 от най-големите компании в света, ефектът ще бъде още по-впечатляващ – годишно ще бъдат потребявани 1700 TWh от възобновяеми източници, което се равнява на една десета от световното потребление, а спестените около 1080 Mt CO2 емисии ще бъдат 3,4% от световните, което е повече от емисиите на целия африкански континент.
Компаниите могат да постигнат целта си да използват 100% възобновяема електроенергия по два начина – покупка от доставчици на пазара на такава енергия или собствено производство с инсталации, притежавани или контролирани от тях. Плановете им варират в доста широки граници – за някои това е 2020 г., за други – 2050 г., а някои вече са ги изпълнили.
Резултатът от ангажимента на тези компании обаче далеч надхвърля обхвата на техния собствен бизнес. Те са в състояние да влияят не само на цялата верига на доставки, но и на всичките си бизнес партньори. Те са и завладяващ пример за цялата бизнес общност. Същевременно те демонстрират волята на бизнеса да играе водеща роля в борбата с климатичните промени, а това е сериозна подкрепа в дългосрочен план на усилията на международните и неправителствените организации и националните правителства в това отношение.
Според Хюбърт Патрикот, президент за Европа на Кока-Кола Ентърпрайзис „Измененията в климата са най-значителният материален риск за нашия бизнес. Борбата с климатичните промени е едно правилно решение за нашата планета и ние вярваме, че преходът към нисковъглеродна икономика може да доведе до значителни дългосрочни икономически ползи.Поемане на ангажимент за ползване на 100% възобновяема електроенергия ще ни помогне да развием нисковъглероден бизнес и да постигнем ангажимента си да намалим с 50% до 2020 г. въглеродния отпечатък на бизнес операциите ни. Работейки с организации съмишленици в RE100, ние сме убедени, че можем да ускорим темпото напромяната.“