Рециклиране

СКОРОСТТА НА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХАРТИЯ Е УВЕЛИЧЕНА ДО 72%

Според EPRC, европейският процент на рециклиране на хартия се е увеличил от 71,7% през 2018 г. на 72% през 2019 г. поради стабилното използване на хартия за рециклиране (PfR) в европейската хартиена индустрия.

Сериозен сигнал за по-устойчиво развитие е фактът, че събирането на хартия за рециклиране се поддържа на високо ниво в Европа, въпреки намаляването на хартия и потреблението на бордовете в Европа.

Резкият и продължителен спад в китайското търсене на европейска хартия за рециклиране беше балансиран от нарасналото търсене от други страни като Турция и Индия.

Ангелика Христос, председател на EPRC добавя: „Увеличението до 72% показва, че рециклирането на хартия не е само обещание, но и днес е модел за цикличност и силно допринася за европейската„ зелена сделка “.

Ранджит Сингх Бакси от J&H Sales International от Великобритания смята, че рециклирането на хартия трябва да бъде „подпомагано и отглеждано“, „всяко увеличаване на депонирането или изгарянето на този ресурс би представлявало „голям гаф“ по отношение на въглеродния отпечатък“.

Статистиките сочат, че от 420-те милиона тона хартия и картон, произведени в световен мащаб през 2018 г., „повече от половината“ включват рециклирани влакна. Тенденцията по света очевидно е към по-голямо рециклирано съдържание, като по този начин допълнително легитимира работата на сектора.

Наближавайки 110 милиона тона, Азия е отговорна за 43% от производството на хартия в световен мащаб през 2018 г., следвана от Европа за около 67 милиона тона и Северна Америка за над 52 милиона тона.

На юнският дебат на хартиената промишленост (BIR Paper Division’s first-ever eForum) дадоха заявката, че „До 2030 г. ще произвеждаме 500 милиона тона хартия и картон, защото глобалното търсене на опаковки ще се увеличава.“

Източник: https://www.recycling-magazine.com/2020/07/18

Share

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.