Без категория

Световен ден на дивата природа

С всяка изминала година се отбелязват дни от календара в защита на природата под една или друга форма. Тази година например за първи път през март ще честваме световен ден на рециклирането. А преди това на 3 март е Световеният ден на дивата природа, обявен за първи път 2013 г. от Общото събрание на ООН.  Така календарът ни се изпълва с дати в защита на околната среда, която човекът съзнателно или не унищожава. Фокусът е чрез алармиране да се покаже проблемът, а чрез повишаване на степента на информираност да бъде защитена дивата природа.

България е на едно от първите места в Европа по разнообразие на животински видове. През последните столетия се наблюдава значително повишаване на застрашените и дори на изчезналите видове растения и животни. Изчезнали са цели видове птици и растения, а точният им брой е трудно да се определи. Без обикновеният човек да подозира, унищожението продължава ежедневно.

Тази година световният ден на дивата природа се отбелязва в защита на дивите котки „Дивите котки – хищници под заплаха“. Оказва се, че 95% от дивите тигри са изчезнали от началото на 20 век, а популацията на лъвоветее намаляла с 40% за три поколения (http://wildlifeday.org).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_NV4U7qLrJk

В Червената книга на България (списък със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на страната) са вписани 19 бозайника, 140 вида птици, 2 земноводни и 13 влечуги, 2 кръглоусти и 22 костни риби. И за всичко това е спомогнал всеки един от нас! Как? Ето така: всеки ден, всеки от нас използва множество продукти, които съответно са опаковани в различни по вид, обем и размер опаковки. А, дали всеки от нас спазва задължението си да ги изхвърля на правилното за това място – трицветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Знаете ли, че ако наредим в права линия произведените само за 1 ден чаши от полистирен, тя ще обиколи Земята. А изхвърлена в природата пластмасата се разпада поне 400 години. На картонената кутия ще са и нужни 1-2 месеца, а 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане. Ресурсите на Планетата са ограничени и от всеки от нас зависи още колко дълго ще ги ползваме.

Природата не може да бъде рециклирана. Отпадъците – могат!