Еко

Зелените покриви идват

Броят на зелените (покрити с растителност) покриви в градската среда бързо расте в глобален мащаб.
Зеленият покрив не означава просто няколко саксии, сложени отгоре на сградата. Той се състои от водоустойчива мембрана, почвен слой, напоителна система, при необходимост и отглежданите растения. Те може да са най-обикновени, поддържани с минимално торене и плевене или пък сложни растителни системи от треви, цветя, билки, всякаква друга растителност и дори дървета, които изискват постоянни грижи.
Според доклада пазарът на зелени покриви в Северна Америка е достигнал 130 млн. щ.д., в Тихоокеанския регион – 950 млн. и цели 3,6 млрд. във Великобритания, Франция и Германия, която е световен лидер в зелените покриви. Предстои значителен ръст – очаква се до 2020 г. пазарът в Северна Америка да нарасне с 35%, в Тихоокеанския регион – с 25,5, а в трите европейски страни – с 16%.
Трудно е да се направи пряко сравнение между цената на конвенционалните и на зелените покриви поради огромното разнообразие и при двата вида, и оттук в първоначалната инвестиция за изграждането и разходите за поддържането им. Смята се, че един достатъчно представителен зелен покрив в САЩ би струвал между 150-250 щ.д. на кв.м, а във Великобритания, Франция и Германия доста по-евтино – 60-100 щ.д. на кв.м. Независимо от цената, зеленият покрив е желана алтернатива за градската среда. Във Франция, например, новоприет закон изисква минимум 25% от покривите на новопостроените търговски сгради да бъдат или покрити със слънчеви панели или да са зелени.
Ползите от зеления покрив са многобройни:
Качество на въздуха: Растенията на зеления покрив намаляват количеството на много вредните за организма фини прахови частици във въздуха. Те произвеждат кислород и допринасят за снижаване на нивото на СО2 в атмосферата.
Енергийна ефективност: Зеленият покрив е отличен изолатор с непосредствен ефект върху енергийния баланс на сградата, върху която е положен. Разбира се, трябва да се отчитат фактори като вида на покрива, географската ширина, годишния сезон и количеството вода, необходимо на системата да функционира. Въпреки вариациите, проучване показва, че такъв покрив може да снижи с до 75% нуждата от климатизиране на сградата.
Здраве: Все повече доказателства се появяват за благотворния ефект от визуалния и физически контакт с естествена зеленина върху психическото и физическото ни здраве. Ползата от зелените пространства в градовете за хората, които живеят и работят в тях е безспорна, затова и непрекъснато нарастват инвестициите за създаването и поддържането им.
Намаляване на ефекта на „градския топлинен остров“: Това е разликата в температурата между градските райони и заобикалящата ги природа, която в някои случаи може да достигне до 5°С през деня и до цели 12°C вечер. Тя се причинява от топлината, отделяна от човека и неговите дейности, включително градския трафик, но преди всичко от огромните площи твърди отразяващи повърхности. Те поглъщат слънчевата енергия и отразяват тази топлина обратно в атмосферата. Растения на зелените повърхности поглъщат топлината и след това да я отдават чрез изпарение. Затова зелените покриви играят важна роля за намаляване на градските температури и подобряване на качеството на въздуха – овлажняване и намаляване на замърсяването, свързано и с този ефект.
Шумоизолация: Комбинацията от почва, растения и слоевете въздух в тях са много добра звукоизолация. Зеленият покрив абсорбира, отразява или отклонява звуковите вълни и може да снижи нивото на шум с до 8 dB, в сравнение с конвенционалните покривни системи. Това е особено ценно качество за зони с повишено шумово замърсяване.
Намаляване на риска от наводнения: Зеленият покрив задържа дъждовната вода в растенията – до 70-80% през лятото и 25-40% през зимата, и я връща в атмосферата като изпарения. Така се намалява въздействието на оттичащите се води по време на порои и вероятността от наводнения.
Употреба на рециклирани материали: Зеленият покрив предлага множество възможности за използване на рециклирани материали и компост. Това намалява обема на депонираните в сметищата отпадъци и пести транспортни разходи.
Зеленият покрив се вписва идеално в концепцията за кръгова икономика и допринася за борбата с климатичните промени с всичките й ползи за природата и човека.